Hel-Mich

Zde se představí odchovy naší ch.s.Hel-Mich.Dva vrhy kníračlů malých pepř a sůl po feně Geisy z Povodí Oharky a dva vrhy bílé po feně Feria Praegredior.

Geisy z povodí Oharky

Ch KCHK,CAC,ČKŠ,OKV,KV,OV,...

ZMMP,ZMP 1,BH,FPr 1,ZZO,ZOP,ZPU 1,...

Feria Praegredior

JCh,Ch,GCh,CAC,CACIB,CACA,BOB,BOJ,ČKŠ-J,ČKŠ,KV,OKV,OV,...

ZMMP,BH,ZOP,ZPU 1,ZZO,...